Varmepumpe Elinstallation Montage.

Udført af El og VVS-Installatør

Montage via VE godkendt installatør, er en forudsætning for at opnå tilskud via bygningspuljen.


Vi har derfor etableret samarbejde installatører, der opfylder disse forpligtigelser. Men vi er gået længere, vi kan tilbyde en god pris på en standard installation.

 

For bare DKK 34.500, - Får du opsat din VarmepumpeTech maskine af kyndige folk.

 

Prisen er gældende for opsætning på montageklart sted.

Den omfatter derfor ikke nedtagelse af gammel installation, eller udskiftning af varmtvandsbeholder og lign.

 

Det er altid en god ide at gå i dialog med os inden du beslutter dig for investeringen. Vi kan altid give dig en fast pris, også for montage, når vi har alle detaljerne.

 Standardinstallationen af vore monoblock varmepumper ved autoriseret El- og VVSinstallatør indeholder følgende:


Montage inkluderer:


  • Op til 10 meter rørføring i samme hus mellem varmepumpe og buffertank. Evt. nedgravning samt rør og fittings hertil er ikke inkluderet.
  • Hulboring i mursten, gasbeton eller trævæg og tætning af disse.
  • Komplet elinstallation med lovpligtig bimåler og sikringsgruppe i eksisterende eltavle – max 15 meter fra eltavle til varmepumpe + til evt. el vandvarmer. Evt. nedgravning samt kabel hertil er ikke inkluderet.
  • Tilslutning til eksisterende varme- og brugsvandssystem. Max. 2 meters afstand mellem buffertank og systemer.
  • Trækning af kabel på max 6 meter fra varmepumpen til betjeningspanelet og til evt. varmtvandsbeholder samt tilslutning af disse.
  • Indstilling og opstart af varmepumpe samt instruktion i brugerfunktioner.


Materialeforbrug og arbejdstid ud over det ovenfor anførte faktureres særskilt.


Varmepumpen skal være etableret på fast underlag, der hvor den skal stå, inden montøren ankommer. Der medfølger 4 stk. gummiklodser, som varmepumpen skal stå på, medmindre bedre stødabsorberende underlag tilkøbes.


Arbejdet skal kunne udføres i niveau og med fri adgang. Lokalet, hvor buffertanken skal stå, skal være ryddet og tilgængeligt.


Der skal være afløb på monteringsstedet for vand fra sikkerhedsventilen, indenfor 1 m fra buffertanken.


Vi forbeholder sig retten til at afvise at montere i forbindelse med konstruktioner, hvor vi ikke kan stå inde for funktionaliteten af varmepumpen i forbindelse med disse konstruktioner.


Følgende er ikke inkluderet:


  • Nedtagning og fjernelse af eksisterende opvarmningsform, herunder olietank.
  • Installation af og instruktion i WiFi modulet, dog trækkes kablet på 6 meter gennem væggen sammen med de øvrige ledninger.
  • Isolering af rør indendørs, herunder på lofter, i fyrrum og i øvrige uopvarmede rum.


Føringsveje til rør og kanaler, som ikke er udført af vores montør, er alene købers ansvar. Det kan være rørføringer i gulve eller jorden, skjult i vægge, over lofter, eller over tage. Afløb til afledning af kondensvand er ligeledes alene købers ansvar.